07 February, 2015

Talo,tilmaan,tusaalayn iyo toosin 2

Illaahay adoo qof ah oon qolo ahayn ayuu waajib ku saaray, dalkana adoo qof ah ayaad xaq ugu leedahay xuquuqna uu kugu leeyahay.

http://samotalis.blogspot.com/

No comments: